logo

Tag : ایستگاههای فضایی

28 ژانویه 2015

آشنایی با ماهواره‌های مخابراتی

گسترش ارتباطات در سطح جهان، استفاده از سیستم‌های مخابراتی را با ظرفیت وسیع‌تر، پوشش بیشتر و كیفیت بهتر ایجاب می‌كند.

28 ژانویه 2015

آشنایی ماهواره مخابراتی

ماهواره مخابراتی نوعی ماهواره است که برای مخابره تصویر و پیام و داده‌ها بکار می‌رود. ماهواره مخابراتی معمولاً در مدار ژئوسنکرون زمین و در بالای خط استوا و هماهنگ با سرعت زمین و با زاویه‌ای ثابت، حرکت می‌کند، و قسمت مشخصی از سطح زمین را بطور ثابت پوشش می‌دهد.